Paros Busfahrplan 2023

Reiseziele – Reiserouten

13/05/2023 – 02/06/2023

Von Parikia Nach Marathi – Kostos – Lefkes – Prodromos – Marmara – Marpissa – Piso Livadi – Logaras – Punda Beach – GoldenBeach – Drios

07:30* 10:00* 12:10* 14:15* 16:10* 18:00*

Von Drios Nach Golden Beach – Punda Beach – Logaras – Piso Livadi – Marpissa – Marmara – Prodromos – Lefkes – Kostos – Marathi – Parikia

07:05* 08:55* 11:00* 13:05* 14:55* 17:00* 19:00*

* From/Nach Aspro Chorio

Von Parikia Nach Naoussa

07:25* 09:00 10:00 10:40 11:00* 11:45 12:10 13:00* 14:15 15:00 16:10 18:00 19:30 20:00 21:10 22:10 23:10

Von Naoussa Nach Parikia

Montag – Freitag: 07:50 08:05* 09:30 10:30 11:30* 12:30 13:20 13:35* 14:35* 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Samstag und Sonntag: 07:50 08:05* 09:30 10:30 11:30* 12:30 13:20 13:35* 14:35 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30

* Über Kamares

Von Parikia Nach Aliki

Montag – Freitag: 07:10 08:40 11:00 12:10^ 13:30^ 14:15 16:10> 17:40 20:10^ 23:10^
Samstag und Sonntag: 07:10 08:40 11:00 12:10^ 14:15^ 16:10> 17:40 20:10^ 23:10^

Von Aliki Nach Parikia

Montag – Freitag: 07:40 09:10* 11:30 13:50 15:10 16:40 18:10* 20:40 23:40
Samstag und Sonntag: 07:40* 09:10* 11:30 12:40 14:40 16:40 18:10* 20:40 23:40

* Über Voutakos – Pounta
^ Über Pounta – Voutakos

Von Parikia Nach Punda (Antiparos)

Montag – Freitag: 07:10> 09:10 10:10 11:10 12:10 13:30 14:15 15:10 16:10 17:10 17:40^ 20:10 22:10 23:10
Samstag und Sonntag: 07:10> 09:10 10:10 11:10 12:10 14:15 15:10 16:10 17:10 17:40^ 20:10 22:10 23:10

Von Punda (Antiparos) Nach Parikia

Montag – Freitag: 07:50 09:25 10:25 11:25 13:45 14:25> 15:25 16:25 17:25 18:25 20:25* 22:25 23:25*
Samstag und Sonntag: 07:50 09:25 10:25 11:25* 12:25* 14:25* 15:25 16:25 17:25 18:25 20:25* 22:25 23:25*

* Über Voutakos – Aliki
^ Über Aliki – Voutakos
> Über Voutakos

Von Parikia Nach Naoussa – Prodromos – Marpissa – Piso Livadi – Logaras – Punda Beach – Golden Beach – Drios

10:40 11:45 15:00 19:30 23:10

Von Naoussa Nach Drios

11:00 12:05 14:15 15:20 19:50 23:30

Von Drios Nach Naoussa – Parikia

07:05 10:00 12:40 16:30 20:30

Von Naoussa Nach Kolimpithres

10:45 13:35 15:00 17:30

Von Kolimpithres Nach Naoussa

10:55 15:10 17:40

Von Naoussa Nach Santa Maria

11:15 13:35 16:00 18:00

Von Santa Maria Nach Naoussa

11:30 13:50 16:15 18:15

Von Parikia Nach Voutakos

Montag – Freitag: 07:10 08:40 12:10 13:30 14:15 16:10 17:40 20:10 23:10
Samstag und Sonntag: 07:10 08:40 12:10 14:15 16:10 17:40 20:10 23:10

Von Voutakos Nach Parikia

Montag – Freitag: 07:40 09:20 13:50 14:35 16:35 18:15 20:35 23:35
Samstag und Sonntag: 07:40 09:20 12:35 14:35 16:35 18:15 20:35 23:35

Von Aspro Chorio Nach Lefkes – Parikia

07:05 08:55 11:00 13:05 14:55 17:00 19:00

Von Aspro Chorio Nach Naoussa – Parikia

Montag – Freitag: 07:05

Von Parikia Nach Aspro Chorio

07:30 10:00 12:10 14:15 16:10 18:00

Von Agkeria Nach Parikia

Montag – Freitag: 07:35 09:05> 11:35 13:55 15:05 16:45 18:05 20:45 23:45
Samstag und Sonntag: 07:35 09:05> 11:35 12:45 14:45 16:45 18:05 20:45 23:45

Von Parikia Nach Agkeria

Montag – Freitag: 07:10 08:40 11:00 12:10^ 13:30^ 14:15 16:10> 17:40 20:10^ 23:10^
Samstag und Sonntag: 07:10 08:40 11:00 12:10^ 14:15^ 16:10^ 17:40 20:10 23:10^

* Über Voutakos – Pounta
^ Über Pounta – Voutakos

Von Kostos Nach Parikia

07:40 09:30 11:30 13:40 15:30 17:30 19:30

Von Kostos Nach Drios

07:45* 10:15* 12:25* 14:30* 16:25* 18:15*

* Aspro Chorio

Von Lefkes Nach Parikia

07:35 09:25 11:25 13:35 15:25 17:25 19:25

Von Lefkes Nach Drios

07:50* 10:20* 12:30* 14:35* 16:30* 18:20*

* From/Nach Aspro Chorio

Von Prodromos Nach Lefkes – Parikia

07:30 09:20 11:20 13:30 15:20 17:20 19:20

Von Prodromos Nach Naoussa – Parikia

07:30 10:20 13:00 16:50 20:50

Von Prodromos Nach Drios

07:55 10:30 11:05 12:15 12:35 14:35 15:30 16:25 18:25 20:05 23:35

Von Marmara Nach Lefkes – Parikia

07:25 09:15 11:15 13:25 15:15 17:15 19:15

Von Marmara Nach Naoussa – Parikia

07:25:00

Von Marmara Nach Drios

08:00 10:30 12:40 14:35 16:35 18:30

Von Marpissa Nach Lefkes – Parikia

07:25 09:15 11:15 13:25 15:15 17:15 19:15

Von Marpissa Nach Naoussa – Parikia

07:25 10:15 12:55 16:45 20:45

Von Marpissa Nach Drios

07:55 10:30 11:05 12:15 12:35 14:35 15:35 16:35 18:25 20:05 23:35

Von Piso Livadi Nach Lefkes – Parikia

07:20 09:10 11:10 13:20 15:10 17:10 19:10

Von Piso Livadi Nach Naoussa – Parikia

07:20 10:10 12:50 16:40 20:40

Von Piso Livadi Nach Drios

08:00 10:35 11:10 12:20 12:40 14:40 15:40 16:40 18:35 20:10 23:45

Von Logaras Nach Lefkes – Parikia

07:20 09:10 11:10 13:20 15:10 17:10 19:10

Von Logaras Nach Naoussa – Parikia

07:20 10:10 12:50 16:40 20:40

Von Logaras Nach Drios

08:00 10:35 11:10 12:20 12:40 14:40 15:40 16:40 18:35 20:10 23:45

Von Punda Beach Nach Lefkes – Parikia

07:15 09:05 11:05 13:15 15:05 17:05 19:05

Von Punda Beach Nach Naoussa – Parikia

07:15 10:05 12:45 16:35 20:35

Von Golden Beach Nach Lefkes – Parikia

07:05 09:00 11:05 13:05 15:00 17:05 19:05

Von Golden Beach Nach Naoussa – Parikia

07:10 10:05 12:45 16:35 20:35

Von Parasporos Nach Parikia

Montag – Freitag: 07:55 09:35 10:35 11:35 13:55 14:55 15:35 16:55 17:35 18:35 20:55 22:35 23:55
Samstag und Sonntag: 07:55 09:35 10:35 11:35 12:55 14:55 15:35 16:55 17:35 18:35 20:55 22:35 23:55

Von Parikia Nach Parasporos

Montag – Freitag: 07:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:30 14:15 15:10 16:10 17:10 17:40 20:10 22:10 23:10
Samstag und Sonntag: 07:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 14:15 15:10 16:10 17:10 17:40 20:10 22:10 23:10

Von Butterflies Valley toParikia

Montag – Freitag: 07:45 08:55 11:40 13:50 15:20 16:50 17:55 20:50 23:50
Samstag und Sonntag: 07:20 08:55 11:40 12:50 14:50 16:50 17:55 20:50 23:50

Von Parikia Nach Butterflies Valley

Montag – Freitag: 07:10 08:40 11:00 13:30 14:15 16:10 17:40 20:10 23:10
Samstag und Sonntag: 07:10 08:40 11:00 12:10 14:15 16:10 17:40 20:10 23:10

Von Parikia Nach the Airport

07:10 08:40 11:00 12:10 14:15 16:10 17:40

Von the Airport Nach Parikia

09:00 11:15 14:50 16:50 18:00

Von Pounda Port Nach the Airport

12:25 14:30