Paros Busfahrplan 2023

Reiseziele – Reiserouten

 

Von Parikia nach Marathi- Kostos- Lefkes-Prodromos- Marmara- Marpissa- Piso Livadi- Logaras- Punda Beach- Golden Beach-Drios

07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*

Von Drios nach Golden Beach- Punda Beach- Logaras-Piso Livadi- Marpissa- Marmara- Prodromos- Lefkes- Kostos- Marathi- Parikia

07.05* , 08.55*, 13.05*, 15.10*,17.00*

* Von/nach Aspro Chorio

Von Parikia nach Naoussa

Montag bis Freitag: 07.25*,09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10
Samstag – Sonntag: 07.25*,09.00, 12.10, 14.15, 16.10

Von Naoussa nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.50, 08.05*, 09.30,10.30,11.30*, 12.30, 13.35*, 14.35*, 16.30
Samstag – Sonntag: 08.05*,09.30, 12.30, 14.35, 16.30
* Via Kamares

Von Parikia nach Aliki

Montag bis Freitag: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^
Samstag – Sonntag: 07.10, 08.40, 12.10^,14.15^, 16.10^

Von Aliki nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.40, 09.15>, 11.40, 14.00, 14.40, 16.40
Samstag – Sonntag: 07.40,09.15>, 12.40, 14.40, 16.40

* Via Voutakos- Pounta
^ Via Pounta- Voutakos

Von Parikia nach Punda (Antiparos)

Montag bis Freitag: 07.10>, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Samstag – Sonntag: 07.10, 09.10, 12.10,14.15, 16.10

Von Punda (Antiparos) nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.50, 09.25, 10.25, 11.25*,13.45, 14.25>, 16.25*
Samstag – Sonntag: 07.50,09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*

* Via Voutakos- Aliki
^ Via Aliki- Voutakos
> Via Voutakos

Von Naoussa nach Drios

Montag bis Freitag: 14.15

Von Drios nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.05

Von Parikia nach Voutakos

Montag bis Freitag: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Samstag – Sonntag: 07.10,08.40, 12.10, 14.15, 16.10

Von Voutakos nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.40, 09.20, 11.35, 13.50, 14.35, 16.35
Samstag – Sonntag: 07.40,09.20, 12.35, 14.35, 16.35

Von Aspro Chorio nach Lefkes- Parikia

07.05, 08.55, 13.05, 14.55, 17.00

Von Aspro Chorio nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.05

Von Parikia nach Aspro Chorio

07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10

Von Agkeria nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.35,09.10>, 11.45, 14.05, 14.45, 16.45
Samstag – Sonntag: 07.35,09.10>, 12.45, 14.45, 16.45

Von Parikia nach Agkeria

Montag bis Freitag: 07.10,08.40, 11.10^, 12.10^, 13.30, 14.15, 16.10^
Samstag – Sonntag: 07.10, 08.40, 12.10^, 14.15^, 16.10^

* Via Voutakos- Pounta
^ Via Pounta- Voutakos

Von Kostos nach Parikia

07.40, 09.30, 13.40, 15.30, 17.30

Von Kostos nach Drios

07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.15*

* Aspro Chorio

Von Prodromos nach Lefkes- Parikia

07.30, 09.20, 13.30, 15.20, 17.20

Von Prodromos nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.30

Von Prodromos nach Drios

07.55, 11.10, 12.35, 14.35,16.25, 18.25

Von Marmara nach Lefkes- Parikia

07.25, 09.15, 13.25, 15.15, 17.15

Von Marmara nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.25

Von Marmara nach Drios

08.00, 11.10, 12.40, 14.35, 16.30

Von Marpissa nach Lefkes- Parikia

07.25, 09.15, 13.25, 15.15, 17.15

Von Marpissa nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.30

Von Marpissa nach Drios

07.55, 11.15, 12.35, 14.35, 16.25

Von Piso Livadi nach Lefkes- Parikia

07.20, 09.10, 13.20, 15.10, 17.10

Von Piso Livadi nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.20

Von Piso Livadi nach Drios

08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35

Von Logaras nach Lefkes- Parikia

07.20, 09.10,13.20, 15.10, 17.10

Von Logaras nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.20

Von Logaras nach Drios

08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35

Von Parasporos nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.55,09.35, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55
Samstag – Sonntag: 07.55,09.35,12.55, 14.55, 16.55

Von Parikia nach Parasporos

Montag bis Freitag: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10,13.30, 14.15, 16.10
Samstag – Sonntag: 07.10, 09.10,12.10, 14.15, 16.10

Von Schmetterlingstal nach Parikia

Montag bis Freitag: 07.45, 08.55, 11.50, 14.10, 14.50, 16.50
Samstag – Sonntag: 07.20,08.55, 12.50, 14.50, 16.50

Von Parikia nach Schmetterlingstal

Montag bis Freitag: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Samstag – Sonntag: 08.40,12.10, 14.15, 16.10

Von Parikia nach Flughafen

Montag bis Freitag: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10
Samstag – Sonntag: 07.10, 08.40, 12.10, 14.15, 16.10

Von Flughafen nach Parikia

Montag bis Freitag: 09.05, 11.50, 16.50
Samstag – Sonntag: 09.05, 16.50

Von Pounda Port nach Flughafen

Montag bis Freitag: 11.25,14.25, 16.25
Samstag – Sonntag: 14.25, 16.25

Von Lefkes nach Parikia

07.35, 09.25, 13.35,15.25, 17.25

Von Lefkes nach Drios

07.50*, 10.55*, 12.30*, 14.35*,16.20*

* Von/nach Aspro Chorio

Von Golden Beach nach Lefkes- Parikia

07.05, 09.00, 13.10, 15.10, 17.00

Von Golden Beach nach Naoussa- Parikia

Montag bis Freitag: 07.10

Von Punda Beach nach Lefkes-Parikia

07.10, 09.05, 13.15, 15.15, 17.05

Von Punda Beach nach Naoussa-Parikia

Montag bis Freitag: 07.15