Paros Bus Schedule 2023

Destinations – Ιtineraries

 

From Parikia to Marathi- Kostos- Lefkes-Prodromos- Marmara- Marpissa- Piso Livadi- Logaras- Punda Beach- Golden Beach-Drios

07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*

From Drios to Golden Beach- Punda Beach- Logaras-Piso Livadi- Marpissa- Marmara- Prodromos- Lefkes- Kostos- Marathi- Parikia

07.05* , 08.55*, 13.05*, 15.10*,17.00*

* From/To Aspro Chorio

From Parikia to Naoussa

Monday-Friday: 07.25*,09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10
Weekend: 07.25*,09.00, 12.10, 14.15, 16.10

From Naoussa to Parikia

Monday-Friday: Παρασκευή: 07.50, 08.05*, 09.30,10.30,11.30*, 12.30, 13.35*, 14.35*, 16.30
Weekend: 08.05*,09.30, 12.30, 14.35, 16.30
* Through Kamares

From Parikia to Aliki

Monday-Friday: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^
Weekend: 07.10, 08.40, 12.10^,14.15^, 16.10^

From Aliki to Parikia

Monday-Friday: 07.40, 09.15>, 11.40, 14.00, 14.40, 16.40
Weekend: 07.40,09.15>, 12.40, 14.40, 16.40

* Through Voutakos- Pounta
^ Through Pounta- Voutakos

From Parikia to Punda (Antiparos)

Monday-Friday: 07.10>, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Weekend: 07.10, 09.10, 12.10,14.15, 16.10

From Punda (Antiparos) to Parikia

Monday-Friday: 07.50, 09.25, 10.25, 11.25*,13.45, 14.25>, 16.25*
Weekend: 07.50,09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*

* Through Voutakos- Aliki
^ Through Aliki- Voutakos
> Through Voutakos

From Naoussa to Drios

Monday-Friday: 14.15

From Drios to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.05

From Parikia to Voutakos

Monday-Friday: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Weekend: 07.10,08.40, 12.10, 14.15, 16.10

From Voutakos to Parikia

Monday-Friday: 07.40, 09.20, 11.35, 13.50, 14.35, 16.35
Weekend: 07.40,09.20, 12.35, 14.35, 16.35

From Aspro Chorio to Lefkes- Parikia

07.05, 08.55, 13.05, 14.55, 17.00

From Aspro Chorio to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.05

From Parikia to Aspro Chorio

07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10

From Agkeria to Parikia

Monday-Friday: 07.35,09.10>, 11.45, 14.05, 14.45, 16.45
Weekend: 07.35,09.10>, 12.45, 14.45, 16.45

From Parikia to Agkeria

Monday-Friday: 07.10,08.40, 11.10^, 12.10^, 13.30, 14.15, 16.10^
Weekend: 07.10, 08.40, 12.10^, 14.15^, 16.10^

* Through Voutakos- Pounta
^ Through Pounta- Voutakos

From Kostos to Parikia

07.40, 09.30, 13.40, 15.30, 17.30

From Kostos to Drios

07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.15*

* Aspro Chorio

From Prodromos to Lefkes- Parikia

07.30, 09.20, 13.30, 15.20, 17.20

From Prodromos to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.30

From Prodromos to Drios

07.55, 11.10, 12.35, 14.35,16.25, 18.25

From Marmara to Lefkes- Parikia

07.25, 09.15, 13.25, 15.15, 17.15

From Marmara to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.25

From Marmara to Drios

08.00, 11.10, 12.40, 14.35, 16.30

From Marpissa to Lefkes- Parikia

07.25, 09.15, 13.25, 15.15, 17.15

From Marpissa to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.30

From Marpissa to Drios

07.55, 11.15, 12.35, 14.35, 16.25

From Piso Livadi to Lefkes- Parikia

07.20, 09.10, 13.20, 15.10, 17.10

From Piso Livadi to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.20

From Piso Livadi to Drios

08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35

From Logaras to Lefkes- Parikia

07.20, 09.10,13.20, 15.10, 17.10

From Logaras to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.20

From Logaras to Drios

08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35

From Parasporos to Parikia

Monday-Friday: 07.55,09.35, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55
Weekend: 07.55,09.35,12.55, 14.55, 16.55

From Parikia to Parasporos

Monday-Friday: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10,13.30, 14.15, 16.10
Weekend: 07.10, 09.10,12.10, 14.15, 16.10

From Butterflies Valley to Parikia

Monday-Friday: 07.45, 08.55, 11.50, 14.10, 14.50, 16.50
Weekend: 07.20,08.55, 12.50, 14.50, 16.50

From Parikia to Butterflies Valley

Monday-Friday: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Weekend: 08.40,12.10, 14.15, 16.10

From Parikia to the Airport

Monday-Friday: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10
Weekend: 07.10, 08.40, 12.10, 14.15, 16.10

From the Airport to Parikia

Monday-Friday: 09.05, 11.50, 16.50
Weekend: 09.05, 16.50

From Pounda Port to the Airport

Monday-Friday: 11.25,14.25, 16.25
Weekend: 14.25, 16.25

From Lefkes to Parikia

07.35, 09.25, 13.35,15.25, 17.25

From Lefkes to Drios

07.50*, 10.55*, 12.30*, 14.35*,16.20*

* From/To Aspro Chorio

From Golden Beach to Lefkes- Parikia

07.05, 09.00, 13.10, 15.10, 17.00

From Golden Beach to Naoussa- Parikia

Monday-Friday: 07.10

From Punda Beach to Lefkes-Parikia

07.10, 09.05, 13.15, 15.15, 17.05

From Punda Beach to Naoussa-Parikia

Monday-Friday: 07.15